Frezy DIA

DT1 Z1

DT2 Z2

DT3 Z3

DTS Z2+1

DTR proste Z2+1|Z4+1 z łamaczem wióra

DTA Z1+1

DTA Z1+1 z ostrzem wiercącym DIA V

DTA Z1+1 z łożyskiem

DTN Z2+2

DTC Z2+2|Z3+3

DTK Z2+2

DTE Z3+1 NESTING

DTE Z3+1 TURBO NESTING

DTD Z2+1|Z2+2

DTI Z1+1

DTI Z2+2

DTI Z3+1

DTJ Z3+3|Z4+4

DTJ 54,9° Z3+3|Z4+4

DTF Z2+2 NESTING

DTM Z3+1

DTM Z3+3 NESTING

FSP T-Slot

FDT faza górna

FDV faza dolna

FDE podwójna faza

FDJ półwałek

FDQ ćwierćwałek

FDF podwójny promień

FDU do pochwytów

FDA do czasz i korytek

FDI do zaokrąglania

FDG mydełko

FDP do planowania

FDR piłkowe do rowkowania i wyrównywania krawędzi

FDH do fazowania

FFR profilowe

FFR profilowe

DIA profilowe pozostałe

DIA proste pozostałe

NTA Z1+1 Neutral

NT1 Z1 Neutral

NT2 Z2 Neutral

NT3 Z3 Neutral

NTS Z2+1 Neutral

NTA Z1+1 z łożyskiem Neutral

NTA Z1+1 z ostrzem wiercącym DIA V Neutral

DTB Z1+1 PRO

NTB Z1+1 PRO Neutral

NTN Z2+2 Neutral

DTL Z2+2 PRO

NTL Z2+2 PRO Neutral

NTE Z3+1 NESTING Neutral

DTE Z3+1 TURBO

NTE Z3+1 TURBO Neutral

NTE Z3+1 TURBO NESTING Neutral

NTF Z2+2 NESTING NEUTRAL

NTM Z3+3 NESTING Neutral

NTC Z2+2|Z3+3 Neutral

NTJ Z3+3|Z4+4 Neutral

NDI do zaokrąglania Neutral

NDT faza górna Neutral

NDH do fazowania Neutral

NDP do planowania Neutral

NDA do czasz i korytek Neutral

NFR profilowe Neutral

NDU do pochwytów Neutral

NTR proste Z2+1|Z4+1 z łamaczem wióra Neutral

  O nasO firmieWydarzeniaKarieraCertyfikatyProjekty UE
  TechnologiaAblacja laserowaSzlifowanieErodowanie
  Strefa klientaBlogPremium ToolsSzkoleniaeNarzędziowniaB2BZamów kuriera
  KontaktDane kontaktowe
  ZAPISZ SIĘ

  © Connectico 2023. All rights reserved. Wersja: v1.3.11-dev