Projekty EU

ITA TOOLS Sp. z o. o. realizuje projekt:

„Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ITA TOOLS poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych z zakresu produkcji innowacyjnych pił i podcinaków diamentowych”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Nr umowy o dofinansowanie

POIR.03.02.01-18-0032/21-00

Całkowita wartość projektu:

43 247 461,74 zł

Wartość dofinansowania z EFRR:

21 096 322,80 zł

Okres realizacji projektu:

od 16.02.2022 do 30.11.2023

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ITA TOOLS poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych z zakresu technologii produkcji pił i podcinaków diamentowych. Nowa technologia kształtowania ostrzy umożliwi produkcję narzędzi stanowiących innowację produktową na rynku narzędzi do obróbki m.in. drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.

ITA TOOLS Sp. z o. o. zrealizowała projekt:

„Wdrożenie technologii produkcji narzędzi wielkogabarytowych z ostrzami z materiałów super twardych w ITA TOOLS Sp. z o.o”

w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nr umowy o dofinansowanie

POIR.03.02.02-00-2085/20-00

Całkowita wartość projektu:

24 762 540,00 zł

Wartość dofinansowania z EFRR:

14 857 524,00 zł

Okres realizacji projektu:

od 19.07.2021 do 30.09.2022

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa ITA TOOLS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie autorskiej technologii produkcji narzędzi wielkogabarytowych, co przyczyni się do wzbogacenia oferty spółki o nowe, znacząco ulepszone produkty, a tym samym do budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku. W ramach projektu zakupiona zostanie kompletna linia produkcyjna oraz wdrożona opracowana technologia, wykorzystana do uruchomienia produkcji udoskonalonych, innowacyjnych w skali międzynarodowej narzędzi.

ITA TOOLS Sp. z o. o. realizuje projekt:

„Wdrożenie nowego modelu biznesowego w ramach internacjonalizacji ITA TOOLS na rynku USA, Hiszpanii, Indii i Turcji”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Nr umowy o dofinansowanie

POPW.01.02.00-18-0061/21-00

Całkowita wartość projektu:

758 904,50 zł

Wartość dofinansowania z EFRR:

471 195,00 zł

Okres realizacji projektu:

od 01.09.2021 do 31.08.2023

Celem projektu jest zwiększenie aktywności przedsiębiorstwa ITA TOOLS na rynkach międzynarodowych, co wpłynie na przyśpieszenie jego rozwoju. Wdrożenie nowego modelu biznesowego w ramach internacjonalizacji na rynkach Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Indii oraz Turcji, wpisuje się w ogólną strategię rozwoju ITA TOOLS Sp. z o.o. i jej wizję, która zakłada dynamiczne poszerzanie działalności na rynkach eksportowych.

ITA TOOLS Sp. z o.o. zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020:

„Przyspieszenie rozwoju firmy ITA TOOLS Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ostrzenia narzędzi i zarządzania gospodarką narzędziową”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Nr umowy o dofinansowanie

RPPK.01.04.01-18-0788/16-00

Całkowita wartość projektu:

10 907 951,64 zł

Wartość dofinansowania z EFRR:

6 970 937,75 zł

Okres realizacji projektu:

od 01.06 2017 do 30.06.2018

Celem projektu było udoskonalenie świadczonych usług ostrzenia i regeneracji narzędzi oraz wprowadzenie nowej usługi wspomagania zarządzania gospodarką narzędziową.

ITA TOOLS Sp. z o.o. zrealizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa:

„Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie ITA TOOLS Sp. z o.o.”

w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Działanie 6.1. „Paszport do eksportu”.

Nr umowy o dofinansowanie

UDA-POIG.06.01.00-12-075/13-00

Całkowita wartość projektu:

340 410,00 zł

Wartość dofinansowania z EFRR:

217 542,62 zł

Okres realizacji projektu:

od 01.04.2014 do 31.03.2015

Celem projektu było wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych. Projekt polegał na wdrożeniu planu rozwoju eksportu w ITA TOOLS Sp. z o.o., poprzez udział w międzynarodowych imprezach targowo- wystawienniczych oraz organizację spotkań z partnerami zagranicznymi.

O nasO firmieWydarzeniaKarieraCertyfikatyProjekty UE
TechnologiaAblacja laserowaSzlifowanieErodowanie
Strefa klientaPremium ToolsSzkoleniaeNarzędziowniaB2BZamów kuriera
KontaktDane kontaktowe
ZAPISZ SIĘ

© Connectico 2023. All rights reserved. Wersja: v1.3.6-dev